Note: a translation in English of this statement will be available on our website shortly and may be requested via mail in urgent cases

  (opgesteld op 21 mei 2018 met het oog op het voldoen aan de AVG – Algemene verordening Gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679), ook bekend onder de naam GDPR (general data protection Regulation).

  Algemeen

  Degens Quality Solutions B.V., gevestigd aan de Rimburgerweg 271, 6374 LB te Landgraaf (hierna te noemen "DEGENS QS"), begrijpt en respecteert het belang van uw privacy. Het doel van deze Privacyverklaring is u te informeren over de manier waarop DEGENS QS uw persoonlijke gegevens verwerkt. Met 'persoonlijke gegevens' bedoelen we alle persoonlijk herleidbare informatie.

  Toepassing

  Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonlijke gegevens van bezoekers van www.degensqualitysolutions.com (de "Website") alsmede op de uitwisseling van informatie via e-mail, telefoon, persoonlijk contact of anderszins. Deze verklaring geldt ook voor de moedermaatschappij van Degens Quality Solutions B.V., te weten: Bepro Holding B.V. eveneens gevestigd aan de Rimburgerweg 271, 6374 LB te Landgraaf. Elke verwijzing naar DEGENS QS dient derhalve ook te worden gelezen als een referentie naar Bepro Holding B.V..

  Ons gebruik van uw persoonlijke gegevens

  Wanneer u contact met ons opneemt, kunnen we u vragen ons persoonlijke gegevens te verstrekken. We zullen uw persoonlijke gegevens alleen verwerken op manieren die verenigbaar zijn met de doeleinden die worden beschreven in deze Privacyverklaring. We zullen uw persoonlijke gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt, tenzij anderszins vereist door de wet.

  Persoonlijke gegevens en verwerking

  DEGENS QS verwerkt uw persoonlijke gegevens voor de volgende doeleinden:

  1. Communicatie en (mogelijke) samenwerking
  Wanneer u met ons communiceert registreert DEGENS QS uw zakelijke contactdata alsmede uitgewisselde informatie. Dit stelt ons in staat om uw verzoeken te verwerken, uw vragen te beantwoorden, u optimaal van de gewenste ondersteuning te voorzien of op andere manieren samen te werken. Uw communicatie met ons wordt daarbij in de regel opgeslagen in onze systemen.

  2. Website bezoek
  Wij houden geen register bij van de activiteiten die plaatsvinden op de Website.

  3. E-mailmeldingen en nieuwsbrieven
  Wij bieden geen reguliere nieuwsbrieven of e-mailmeldingen aan over onderwerpen zoals ontwikkelingen in medical normen of regelgeving. Dergelijke informatie verstrekken wij slechts als onderdeel van ondersteuning aan specifieke klanten in lijn met hierover gemaakte afspraken.

  Ons gebruik van cookies

  DEGENS QS maakt geen gebruik van cookies om de gebruikerservaring te verbeteren en om te begrijpen hoe de eigen website door bezoekers wordt gebruikt.

  Het delen van informatie

  DEGENS QS zal uw gegevens niet delen met derde partijen, tenzij dit uitdrukkelijk met u is overeengekomen. In alle andere gevallen zullen we uw informatie slechts vrijgeven als we daartoe wettelijk of gerechtelijk verplicht zijn of worden.

  Beveiliging van informatie

  We erkennen onze verantwoordelijkheid om de gegevens die u ons toevertrouwt te beschermen. DEGENS QS gebruikt een verscheidenheid aan veilige technieken en organisatorische maatregelen om uw gegevens te beschermen. Onze werknemers zijn verplicht om te allen tijde uw privacy te respecteren. Wanneer we derden inschakelen om namens ons diensten te verlenen, waarbij ook overdracht van persoonsgegevens komt kijken, beschermen we de vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens door contractuele regelingen.

  Uw rechten

  Door u verstrekte contactdata worden door Degens QS niet up to date gehouden, tenzij dit noodzakelijk is teneinde gemaakte afspraken m.b.t. ondersteuning of samenwerking na te komen. Op uw verzoek verstrekt DEGENS QS inzicht in uw (door ons opgeslagen) persoonlijke gegevens teneinde verificatie en aanpassing te faciliteren.

  Links naar andere websites

  Onze Website kan links naar andere websites bevatten. Wanneer u deze links gebruikt om verbinding te maken met een andere website, is deze Privacyverklaring niet langer van toepassing. Merk op dat de website die u invoert, nadat u van een dergelijke link gebruik hebt gemaakt, zijn eigen privacyverklaringen kan toepassen. DEGENS QS is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens op andere websites dan onze eigen Website.

  Contact met ons opnemen

  U kunt contact met ons opnemen via dqs@degensqualitysolutions.com

  Wijzigingen in deze verklaring

  We kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Als we wijzigingen aanbrengen, zullen we de bijgewerkte versie op deze website plaatsen en de revisiedatum van de verklaring bijwerken. We raden u aan deze website en de privacyverklaring regelmatig te controleren op updates.

  Alle rechten zijn voorbehouden.

  Autorisatie namens Degens Quality Solutions B.V. en Bepro Holding B.V.

  Naam: Bert Degens
  Plaats: Landgraaf, Nederland
  Handtekening: __________________
  Datum: __________________


  (de geautoriseerde versie is beschikbaar en wordt bewaard als onderdeel van het management systeem van Degens Quality Solutions B.V.)